>> Dr. Elnarə Rəfibəyli

Həkim sonoloq-kardioloq

Həkim sonoloq-kardioloq

1975-ci ildə ADTİ-ni bitirmiş, funksional diaqnostika həkimi vəzifəsində çalışmışdır. 1989-cu ildə Moskva şəhərində A.V. Vişnevski adına Cərrahiyyə İnstitutunda exokardioqrafiya üzrə ixtisaslaşma keçmişdir.

1989-cu ildən Bakı şəhərində Respublika Diaqnostika mərkəzində, 2008-ci ildən isə “Baku Clinic”-də işləyir.

Avropa və Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətlərinin üzvüdür, dəfələrlə kardiologiya üzrə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

İxtisasartırma üzrə stajirovka keçmişdir.

Exokardiqorafiya sahəsində çoxlu sayda mütəxəssis hazırlamışdır.

5 elmi əsərin müəllifidir.