MÜASİR FİZİOTERAPİYA ŞÖBƏSİ

MÜASİR FİZİOTERAPİYADA MƏQSƏDİMİZ

Xəstələrin patologiyasına əsaslanaraq fiziki potensiallarını aşkara çıxadrmaq, inkişaf etdirmək, normallaşdırmada vasitəçi olmaq və maksimum dərəcədə fərdilik qazandırmaq sosial həyata geri qaytarmaqdır.

Axtar

+
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort